راهنمای تعیین سایز انگشتر

تعیین سایز انگشت بسیار سادست!

1 یک نخ یا یک نوار کاغذی را دور انگشت خود بپیچید

2 سپس نخ یا نوار کاغذی را با سانتی متر یا خطکش اندازه بگیرید

3 اکنون مطابق تصویر زیر میتوانید با اندازه بدست امده سایز انگشتتان را بدست آورید

 

ring-size.gif (552×851)